YESUS BRIKAN DAMAI

By:
Tag: ABJAD Y
Yesus brikan damai dalam hatiku 2x
Damai yang membuat kita bersatu
O Dia brikan damai di hatiku
La la la
(Iman,lagu, kasih dll)