B'RIKU HATI UNTUK MENYEMBAHMU

By:
Tag: ABJAD B
B'riku hati untuk menyembah-Mu
b'riku hati untuk mengasihi-Mu
b'riku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau
s'perti wanita yang datang mengurapi-Mu