BAPA KUSEMBAH KAU

By:
Tag: ABJAD B, ALBUM HALELUYA, ARTIS IR. WELYAR KAUNTU

Bapa kusembah Kau
Bapa kusembah Kau
KasihMu besar dalam hidupku
Bapa kusembah Kau

Yesus kucinta Kau
Yesus kucinta Kau
KasihMu besar dalam hidupku
Yesus kucinta Kau

KasihMu besar dalam hidupku
Yesus kucinta Kau
KasihMu besar dalam hidupku..
Yesus kucinta Kau..