SAYANG DISAYANG TUHAN

By:
Tag: ABJAD S, SEKOLAH MINGGU
Sayang-sayang di sayang
aku di sayang Tuhan
aku di angkat jadi anakNya
aku di sayang Tuhan

Glory glory glory Halleluya
Glory glory glory Puji Tuhan